Kankaanpäässä taide on näkyvä osa kaupungin arkea

Kankaanpäässä taide on näkyvä osa kaupungin arkea

Kuvateksti: Pinja Marienbergin ”Kasvupaikka” oli yksi suositun Purkutalo2022-näyttelyn teoksista. Kuva: Martti Tikka

 

Taidekoulun opetusta on uudistettu vastaamaan nykytaiteen vaatimuksia muun muassa yhdistämällä digitaalisia menetelmiä perinteisiin tekotapoihin.

Kuvataide on tärkeässä osassa kankaanpääläistä arkea. Satakunnan ammattikorkeakoulun Kankaanpään Taidekoulun kampuksen 100 opiskelijaa ja yli 100 julkisen teoksen Taidekehä ovat näkyvästi läsnä seutukaupungin elämässä.

Opiskelijat tulevat Kankaanpäähän pääosin eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä opiskelijoita on muun muassa Pirkanmaalta, Itä- ja Etelä-Suomesta sekä Pohjois-Pohjanmaalta. Myös vaihto-opiskelijoita kampuksella opiskelee vuosittain.

Nykytaiteen ytimessä pysyäkseen uudistumiskyky on erittäin tärkeässä asemassa. Opetuksen kehittämistyötä tehdään koko ajan ja muutaman vuoden välein uudistukset viedään läpi myös opetussuunnitelmatasolla. SAMK Kankaanpään Taidekoulun kampus on juuri uudistanut opetussuunnitelman syksyllä 2023 aloittavien opiskelijoiden ryhmälle.

Muutaman vuoden käytössä ollut periaate, että opiskelijan ei tarvitse valita tiukasti tiettyä menetelmää tai tekniikkaa, miten kuvataiteilijuuttaan toteuttaa, vaan opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita vapaasti, on pidetty toimivana ratkaisuna.

-Taidekoulun perustajien kuvanveistäjä Kauko Räikkeen ja taidemaalari Juhani Tarnan perinteenä opetuksessa arvostetaan kuvataitelijaopettajien roolia ja taiteilijalähtöisyyttä. Opetuksen sisältöjä on monipuolistettu nykytaiteen vaatimusten mukaisesti ja uusia ilmaisukeinoja kehittyy juuri eri menetelmien rajapinnoissa ja perinteisten tekotapojen ja digitaalisten menetelmien yhdistelemisellä. Opetuksen teoria-aineissa korostetaan mediakriittisyyttä, taidekentän rakenteisiin tutustumista ja työelämän pelisääntöihin perehtymistä. Valmistuvalle kuvataiteilijalle taataan vahva taiteellinen osaaminen ja teoreettiskriittiset valmiudet toimia aktiivisesti taidekentällä, toteaa opetuspäällikkö Matti Velhonoja.

Lukiolaiset mukana taideprojekteissa

Kankaanpäässä on hyvä keskittyä taiteen oppimiseen ja omien teosten toteuttamiseen taidemyönteisessä ilmapiirissä. SAMK Kankaanpään Taidekoulun kampus on suunniteltu kuvataiteen opetukseen ja erittäin tiivis yhteistyö kaupungin ja Kankaanpään Yhteislyseon sekä Honkajoen lukion kanssa laajentaa oppimisympäristöjä kaupunkiympäristöön.

-Yhteistyö Taidekoulun kanssa on mahdollistanut lukiolaisille osallisuuden taideprojekteihin, kuten ympäristötaide- ja seinämaalausprojektiin sekä digitaaliseen piirtämiseen ja lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden rakentamiseen. Yhteistyössä Taidekoulun kanssa on hankkeistettu mm. Honkajoen lukion oppimisympäristön kehittäminen ja saatu esimerkiksi hankittua koululle välineitä uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen (esim. VR-laseja, piirtopöytiä). Kankaanpään Yhteislyseossa yhteistyössä Taidekoulun kanssa toteutettavat taideopinnot ovat osoittautuneet opiskelijoita kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ja opiskelijoille ne voivat toimia hyvänä vastapainona muulle opiskelulle, toteaa lukioiden rehtori Mari Fabig.

Kuvataiteilijan tutkintoa opiskellessa nostetaan esiin myös taiteellisen ilmaisun lisäksi erilaisia ammatissa tarvittavia taitoja viestinnästä rahoitukseen ja kielitaitoon. Näitä opittuja taitoja pystyy luontevasti soveltamaan erilaisissa käytännönläheisissä taideprojekteissa pienryhmissä tai itsenäisesti toteuttaen koko opiskeluajan. Viime vuosina opintojen erilaisia tukimalleja on pystytty myös kehittämään, kun opetuksen tueksi on saatu erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palveluja.

Kankaanpää tarjoaa paikan keskittyä oman taiteellisen työn kehittämiseen ja opetuksen jatkuva kehittäminen luo mahdollisuuksia opetuksen aitoon henkilökohtaistamiseen ja oppimiseen aidoissa ammattiin valmentavissa oppimisympäristöissä.